City of Ljubljana

Department of Urban Planning
Oddelek za urbanism
Polianska 28
1000 Ljubljana
Slovenia
Authorised Contact Person:
Karel Pollak
Assistant to Head of Department

Phone: 00386 1 306 1527
Fax: 00386 1 306 1557
E-Mail: karel.pollak@ljubljana.si
Department of Economic Affairs and Tourism
Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizm
Zarnikova 3
1000 Ljubljana
Slovenia
Authorised Contact Person:
Vanja Rangus
Head of Department

Phone: 00386 1 306 4300
Fax: 00386 1 306 4303
E-Mail: vanja.rangus@ljubljana.si
Scientific person in charge:
Neza Dolinar
Phone: 00386 1 306 1571
Fax: 00386 1 306 1557
E-Mail: neza.dolinar@ljubljana.si