Univerza v Ljubljana Ekonomska Fakulteta

University of Ljubljana
Faculty of Economics
Kardeljeva pl.17
1000 Ljubljana

Fax: 00386 1 4264319
E-Mail: magda.straus@arh.uni-lj.si
Authorised Contact Person:
Prof. Dr. Bogomir Kovac
Phone: 00386 1 5892572
Fax: 00386 1 5892698
E-Mail: bogomir.kovac@uni-lj.si
Scientific Person in charge:
Professor Ivo Lavrac
Phone: 00386 1 5892572
Fax: 00386 1 5892698
E-Mail: Ivo.lavrac@uni-lj.si
Anreja Cirman
PhD
Phone: 3861 5892613
Fax: 3861 5892698
E-Mail: andreja.cirman@uni-lj.si